bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Status Prawny - OSW nr 2

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy działa na podstawie:

1.  "Aktu założycielskiego placówki publicznej" Nr KO-Sek. 054d-19/95.

- Akt założycielski

2. Statutu Ośrodka z dn.12.04.2006r

- Statut Ośrodka

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z dnia 2.12.2004).

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),

5. Regulaminów i Zarządzeń:
    - Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
    - Regulaminów Szkół, Internatu, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
    - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,Opublikował: Artur Zasada
Publikacja dnia: 10.11.2010
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 05.11.2010
Dokument oglądany razy: 2 708